WELCOME

code

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Nguyễn Thị Thức)

NGẮM TRANH

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  BÂY GIỜ LÀ:

  div class="content">

  ĐỌC BÁO

  CÁ BIẾT NHẢY NÈ !

  Từ điển online


  Tra theo từ điển:  DÀNH CHO NGƯỜI THÍCH CẢI LƯƠNG

  1. Tình anh bán chiếu 2. Ông lão chèo đò 3. Gánh nước đêm trăng Dấu chân địa đàng

  VIỆT NAM QUÊ HƯƠNG TÔI

  TRANH ĐẸP

  LOVE FOREVER

  ARE THEY BEAUTIFUL ?

  UNIT 5 ( Ènglish 6)

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: ST
  Người gửi: Nguyễn Thị Thức (trang riêng)
  Ngày gửi: 15h:28' 04-10-2010
  Dung lượng: 3.4 MB
  Số lượt tải: 6
  Số lượt thích: 0 người
  WELCOME ALL THE STUDENTS !
  Play Kim’s game
  Name the activity in the pictures
  Monday, October 4th, 2010
  UNIT 5 : THINGS I DO
  Lesson 1: MY DAYS ( A1A2)
  I. Vocabulary
  II. Practice:
  III. Grammar
  Listen and repeat. Then practice
  Every day, I get up at six.
  Every day, Nga gets up at six.
  Every morning, I go to school
  Every afternoon, I play game
  Every evening, I do my homework
  She goes to school
  She plays game
  She does her homework
  I. Vocabulary:
  1. every: mỗi
  everyday : mỗi ngày
  every ( morning / afternoon / evening )
  2. to do (v ) : làm
  3. homework: bài tập về nhà.
  ex: I do my homework
  She does her homework
  4. to play (v) : chơi
  play games : chơi trò chơi.
  II. Practice:
  What do you do everyday ?
  -> Everyday , I get up at six.
  2. What does Nga do everyday ?
  -> Everyday, Nga gets up at six.

  She gets up at six.
  A2. Answer the questions
  - She goes to school.
  - She plays game.
  She does her homework.
  a. What does she do everyday?
  - Work in group of four. Look at the pictures and answer the question
  b. What does she do every morning?
  c. What does she do every afternoon?
  d. What does she do every evening?
  Work in pairs, ask and answer:
  What do you do everyday ? Everyday , I………
  What do you do every morning ? Every morning, I…..
  What do you do every afternoon? Every afternoon, I
  What do you do every evening ?.................
  Retell : What does your friend do every …………?
  EX: Everyday, Ha gets up at five o’clock.
  III. Grammar
  The simple present tense ( Thì hiện tại đơn)
  I / you / we/ they / plural noun + V inf ( động từ nguyên mẫu)
  He/ She / It / Name / Sigular noun + Vs/ Ves
  * Nếu đông từ tận cùng là o, ch, sh, ss, x, z khi đi với chủ ngữ là các ngôi he, she, it , name , singular noun thì ta phải thêm “es”
  get
  gets
  get
  get
  gets
  gets
  IV. Homework:
  1. Học thuộc từ mới + 2 câu hỏi.
  2. Làm bài tập 1,2 / tr 44 -SBT
  Goodbye class and Thank you!
  Unit 5: Lesson 1: My day
  I. New words and expressions:
  play games:
  chơi trò chơi
  do one’s homework:
  làm bài tập
  Unit 5: Lesson 1: My day
  II. Grammar
  1. The simple present tense- interrogative form.
  - What + do + S + do + trạng ngữ thời gian?
  -> S + V + tr?ng ng? th?i gian
  - What + does + S + V + trạng ngữ thời gian?
  -> S + V(s/es) + trạng ngữ thời gian
  Notice:
  (Thì hiện tại đơn – thể nghi vấn với What)
  Trong câu hỏi ta thêm “do” hoặc “does” trước chủ từ và đưa động từ về nguyên mẫu. Ta dùng “does” khi chủ từ là ngôi thứ 3 số ít.
  A3.Practice: Ask and answer about after school activities
  What do you do after school?
  What does Ba do after school?
  What do you do after school?
  What does Thu do after school?
  I watch television.
  Ba
  Ba watches television.
  Lan
  I do the housework.
  What does Lan do after school?
  Lan does the housework.
  What do you do after school?
  Nam
  I listen to music.
  Thu
  What does Nam do after school?
  Nam listens to music.
  What do you do after school?
  I read.
  Thu reads.
  I. New words and expressions:
  watch (v)
  watch television
  xem TV
  /wɔt∫/
  do (v)
  do the housework
  listen (v) to
  music (n)
  read (v)
  xem
  làm việc nhà
  làm
  nghe
  đọc
  nhạc
  listen to music
  nghe nhạc
  Game: matching
  watch
  music
  do
  listen to
  read
  A
  book
  the housework
  television
  B
  A4 - Ask and answer the questions
  b. What does Ba do after school?
  a. What does Lan do after school?
  - After school, Lan does the housework.
  - After school, Ba watches television.
  c. What does Thu do after school?
  d. What does Nam do after school?
  - After school, Nam listens to music.
  - After school, Thu reads.
  A 5 – Listen and repeat
  Ba: What do you and Nga do after school?
  Lan: We play volleyball.
  Ba: What do Thu and Vui do?
  Lan: They play soccer.
  Ba: Do girls play soccer?
  Lan: Yes, they do.
  Ba: Do you play soccer?
  Lan: No, I don’t.
  Ba: Does Nga play soccer?
  Lan: No, she doesn’t.
  New words:
  volleyball (n)
  soccer (n)
  => play volleyball (v)
  => play soccer (v)
  môn bóng chuyền
  môn bóng đá
  II. Grammar:
  1. Simple present tense – interrogative form.
  2. Yes – No Questions with ordinary verbs.
  (câu hỏi yes – No với các động từ thường)-
  Do girls play soccer? Yes, they do.
  Do you play soccer? No, I don’t.
  Does Nga play soccer? No, she doesn’t.
  Formation:
  Do + S + V? + Yes, S + do.
  - No, S + don’t.
  Does + S + V? + Yes, S + does.
  - No, S + doesn’t.
  Ex:
  1. Do your exercise 6, page 55
  HOMEWORK
  2. Write “Remember” onto your book
  3. Prepare for section B.
   
  Gửi ý kiến

  Chào mừng quý vị đến với Website của Nguyễn Thị Thức.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Bản quyền thuộc về Nguyễn Thị Thức trường DTNT Đạ Tẻ Lâm Đồng

  Nào mình cùng trượt patin nhé